Aktualno

Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emiteta

Godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu

Polugodišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2018. godine

Godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

Polugodišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2017. godine

Godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2016. godine

Polugodišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

Godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2015. godine

Polugodišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

Godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2014. godine