Izvješće o događaju (31.10.2016. god.)

Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta pdf-icon_30