Nabave

 


 

Zakonska regulativa


Planovi javnih nabava


Procedure nabava


 Odluke o dodjeli ugovora

04.06.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu radova na ugradnji rubnjakapdf-icon_20
28.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfaltne mase LOT 1pdf-icon_20
28.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfaltne mase LOT 2pdf-icon_20
28.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfaltne mase LOT 3pdf-icon_20
28.05.2018Odluka o poništenju postupka za nabavu asfaltne mase LOT 4pdf-icon_20
28.05.2018Odluka o poništenju postupka za nabavu asfaltne mase LOT 5pdf-icon_20
28.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfaltne mase LOT 6pdf-icon_20
18.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu bitumena i emulzijepdf-icon_20
18.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu finišera za ugradnju asfaltapdf-icon_20
18.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu stroja za obilježavanje cestepdf-icon_20
18.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu četke za čišćenje cestepdf-icon_20
18.05.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu HTZ opremepdf-icon_20
10.5.2018Odluka o poništenju postupka za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnih materijala LOT 4pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnih materijala LOT 5pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 1pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 2pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o poništenju postupka za nabavu transportnog betona LOT 3pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 4pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 5pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 6pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 7pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnih materijala LOT 1pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnih materijala LOT 2pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnih materijala LOT 3pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga radova na bojanju oznaka na površini cestepdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu revizorskih uslugapdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu cestovnih znakova i opremepdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 14pdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu sigurnosne ogradepdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavu boje za označavanje cestepdf-icon_20
10.5.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu traktora sa kosilicompdf-icon_20
6.4.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na nabavu osiguranja motornih vozilapdf-icon_20
29.3.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu dodatnih količina elemenata odbojne ogradepdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 1pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 2pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 12pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 13pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o poništenju postupka za nabavu kamenih agregata LOT 14pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja teretnih vozila LOT 1pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja teretnih vozila LOT 2pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja teretnih vozila LOT 3pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja teretnih vozila LOT 4pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja vozila LOT 1pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja vozila LOT 2pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja vozila LOT 3pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja vozila LOT 4pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka i održavanja vozila LOT 5pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu noževa za snježne plugove - direktnipdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga osiguranja motornih vozilapdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja vozila pod garancijom LOT 1pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja vozila pod garancijom LOT 2pdf-icon_20
8.2.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja vozila pod garancijom LOT 3pdf-icon_20
11.1.2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu ulja i mazivapdf-icon_20
Odluke o dodjeli ugovora 2017. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2016. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2015. godina 

Obrazci realizacije ugovora / okvirnog sporazuma 


Tenderska dokumentacija

9.4.2018Poziv na dostavljanje ponuda za nabavu kamenih agregatapdf-icon_20
9.2.2018Poziv za dostavljanje ponude za nabavu elemenata odbojne ogradepdf-icon_20
22.11.2017Poziv za dostavljanje ponuda usluge Tehničke zaštite i nadzora objekatapdf-icon_20
23.2.2017Poziv za dostavljanje ponude za nabavu kamenih agregatapdf-icon_20
10.1.2017Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu uslue sistemskog pregleda djelatnika (ponovljeni)pdf-icon_20
24.10.2016Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu uslue sistemskog pregleda djelatnikapdf-icon_20
30.6.2016Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu motora kubota za stroj obilježavanja cestepdf-icon_20