Nabave


Zakonska regulativa


Planovi javnih nabava


Procedure nabava


 Odluke o dodjeli ugovora

29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnog materijala LOT 1pdf-icon_20
29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnog materijala LOT 2pdf-icon_20
29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnog materijala LOT 3pdf-icon_20
29.7.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnog materijala LOT 4pdf-icon_20
29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu električnih strojeva, aparata, opreme i potrošnog materijala LOT 5pdf-icon_20
29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu dodatnih radova na bojanju oznaka na površini cestepdf-icon_20
29.7.2020Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu cestovnih znakova i opreme za signalizaciju cestepdf-icon_20
13.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu guma za laka i teška vozilapdf-icon_20
13.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu revizorskih uslugapdf-icon_20
13.7.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu bankarskih uslugapdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 1pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 2pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 3pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu transportnog betona LOT 4pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 5pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu transportnog betona LOT 6pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 7pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu opreme za označavanje cestepdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfalta LOT 1pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfalta LOT 2pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfalta LOT 3pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu asfalta LOT 4pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfalta LOT 5pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu asfalta LOT 6pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu agregata za strujupdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu HTZ opremepdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu bitumena i emulzijepdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu hladnog asfaltapdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka teretnih vozila LOT 1pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka teretnih vozila LOT 2pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka teretnih vozila LOT 3pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka teretnih vozila LOT 4pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka poluteretnih vozila LOT 5pdf-icon_20
2.6.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja i popravka teretnih vozila u garantnom rokupdf-icon_20
12.5.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 12pdf-icon_20
12.5.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga popravka električnog sistema vozilapdf-icon_20
29.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu stroja za zalijevanje fugapdf-icon_20
29.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga čišćenja i pranja vozilapdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja poluteretnih vozila LOT 1pdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja poluteretnih vozila LOT 2pdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja poluteretnih vozila LOT 3pdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja poluteretnih vozila LOT 4pdf-icon_20
8.4.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu usluga održavanja poluteretnih vozila LOT 5pdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga osiguranja motornih vozilapdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu materijala za označavanje cestepdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu radova na bojanju oznaka površine cestepdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga ispitivanja ispravnosti radapdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga održavanja čistoće ureda upravepdf-icon_20
8.4.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu informatičke opremepdf-icon_20
6.3.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu goriva LOT 3pdf-icon_20
6.3.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu kamenih agregata LOT 12pdf-icon_20
25.2.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tehničkog pregleda LOT 1pdf-icon_20
25.2.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tehničkog pregleda LOT 2pdf-icon_20
25.2.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tehničkog pregleda LOT 3pdf-icon_20
25.2.2020Odluka o poništenju postupka za nabavu usluga tehničkog pregleda LOT 4pdf-icon_20
25.2.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tehničkog pregleda LOT 5pdf-icon_20
31.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu odvjetničkih uslugapdf-icon_20
31.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tehničke zaštite i nadzora objekatapdf-icon_20
15.1.2020Odluka o izboru drugoplasiranog ponuđača za nabavu kamenih agregata LOT 12pdf-icon_20
15.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu transportnog betona LOT 5pdf-icon_20
15.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu noževa za snježne plugovepdf-icon_20
15.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga osiguranja odgovornosti iz djelatnostipdf-icon_20
15.1.2020Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu ulja i mazivapdf-icon_20
Odluke o dodjeli ugovora 2019. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2018. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2017. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2016. godina
Odluke o dodjeli ugovora 2015. godina