Obrazci realizacije ugovora / okvirnog sporazuma 2016. godina

 


Usluge osiguranja od odgovornostipdf-icon_20
Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati pdf-icon_20
Usluge tehničkog pregleda voziapdf-icon_20
Gume za teška i laka vozilapdf-icon_20
Građevinski materijali i pridruženi artiklipdf-icon_20
Mrežapdf-icon_20
Asfalt LOT 1,2pdf-icon_20
Građevinski materijal i pridruženi artikli LOT 3,4,5pdf-icon_20
Oprema za označavanje cestepdf-icon_20
Gorivopdf-icon_20
Šljunak, pjesak, drobljeni kamen i agregati LOT 1,2pdf-icon_20
Usluge financijskog leasingapdf-icon_20
Motorna vozilapdf-icon_20
Oprema za cestepdf-icon_20
Usluge popravka i održavanja vozilapdf-icon_20
Usluge popravka i održavanja vozila LOT 1,2pdf-icon_20
Usluge popravka i održavanja vozila LOT 1,3,4,5pdf-icon_20
Usluge tehničkog pregleda vozila LOT 4,5pdf-icon_20
Terenska vozilapdf-icon_20