Odbor za reviziju

Predsjednik odbora za reviziju

Dinka Lasić, dipl. oec.


Član odbora za reviziju

Elizabeta Kraljević, dipl. oec.


Član Odbora za revizju

Anita Posavac, dipl. oec.


Odluke:

Odluka o imenovanju vanjskog revizora pdf-icon_30