Uprava

Direktor

Kristijan Milas, dipl. oec.


Izvršni direktor za održavanje

Zdenko Propadalo, dipl. ing. građ


v. d. Izvršni direktor za računovodstvo i financije

Ivan Brkić, dipl. oec.


Izvršni direktor za pravne i opće poslove

Milan Vukoja, dipl. iur.